Els serveis que oferim son:

  • Auxiliars de Serveis
  • Control en accessos de fàbriques
  • Control d’accessos d’esdeveniments esportius i espectacles públics
  • Control d’accessos en festes majors, bars, locals musicals, locals d’oci en general
  • Telefonistes
  • Hostesses
  • Xofers
  • Custodia, comprovació i manteniment d’instal·lacions

Vigilants de seguretat:

També disposem d’empresa de Vigilants de Seguretat “SEGURINCAT” amb personal qualificat i amb el TIP de professional del sector per complimentar totalment qualsevol servei o bé, que sigui d’obligació per llei, o que per les seves particularitats requereixi de la figura del Vigilant titular.