Són moltes les funcions que ha de complir un vigilant de seguretat, encara que és important saber que estan definides a través del Reial decret 2364/1994, el qual va ser modificat l’any 2014 i apareixen publicades en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

El primer a considerar és que per a convertir-se en vigilants de seguretat, els interessats han de comptar amb una titulació on haurà de passar per diverses proves teoricopràctiques associades amb les competències establertes en la Llei, a més han de superar les proves físiques i psicotècniques, aquestes últimes en cas que es treballi amb armes de foc, a més de forma periòdica han de fer cursos d’actualització i formació.

Funcions dels vigilants de seguretat:

  • Encarregar-se de la vigilància d’instal·lacions de diversos tipus i dels béns continguts en elles, brindant protecció a les persones que es troben en elles.
  • Controlar de manera eficient l’accés a les instal·lacions que es troben sota la seva vigilància i protecció, efectuant controls d’identitat.
  • Prevenir i evitar possibles actes vandàlics o delictius en les instal·lacions que estan sota la seva protecció.
  • En cas de detenir a una persona que hagi comès un delicte, han de posar-lo immediatament a la disposició de les Forces i Cossos de Seguretat de l’Estat.
  • Brindar protecció durant l’emmagatzematge, classificació, recompte i transport de diners en efectiu, títols i valors, així com d’objectes valuosos en el cas de serveis de transport de fons.
  • Respondre de manera immediata a les alarmes que es produeixin en les instal·lacions sota la seva protecció, sempre que l’actuació en aquestes alarmes no correspongui a les Forces i Cossos de Seguretat.
  • Auxiliar a les Forces i Cossos de Seguretat en el compliment de les seves funcions, seguint en tot moment les seves instruccions i recomanacions en relació amb la custòdia de béns i persones.