Una persona que estigui a càrrec del control d’accés d’un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l’entrada i sortida dels assistents i de les activitats que s’estiguin realitzant en aquest espai.

Funcions de el personal de control d’accés

La funció del controlador d’accés la hauríem de diferenciar en dues tasques diferents malgrat les seves similituds:

 1. Control d’accés a discoteques, festivals i llocs d’oci.
 • Control d’accés a llocs d’oci com el nom diu, és l’encarregat de controlar l’entrada i sortida dels assistents.
 • És l’encarregat sobretot de control de l’aforament.
 • És l’encarregat de controlar totes les portes i finestres de tot el local.
 1. Control d’accés a empreses o establiments.
 • El control d’accés a empreses, polígons, establiments etc., la tasca més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir a el lloc.
 • És el responsable de la supervisió del recinte. El control d’accés a empreses, polígons, establiments etc., la taverna més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir  al lloc.
 • És el responsable de la supervisió del recinte.

Diferències amb el Vigilant de Seguretat

 • El Controlador d’accessos té funcions diferents al personal de seguretat privada. Són més funcions auxiliars, d’informació, de comprovació d’instal·lacions, de control d’entrades i sortides de personal o públic, de visites i sobretot de control d’aforament.
 • El vigilant pot identificar, el controlador no.
 • El vigilant pot escorcollar, el controlador no.

On poden realitzar treballs els controladors d’accés?

 • Empreses
 • Comunitat de propietaris
 • Apartaments
 • Polígons tancats
 • Hotels
 • Locals
 • Botigues
 • Col·legis
 • Esdeveniments esportius
 • Espectacles públics
 • Discoteques
 • Locals d’oci