Una persona que estigui a càrrec del control d’accés d’un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle, és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l’entrada i sortida dels assistents i de les activitats que s’estiguin realitzant en aquest espai.

Funcions del personal de control d’accés

La funció del controlador d’accés l’hauríem de diferenciar en dues tasques diferents, malgrat les seves similituds:

 1. Control d’accés a discoteques, festivals i llocs d’oci.
 • El controlador d’accés a llocs d’oci, és l’encarregat de controlar l’entrada i sortida dels assistents.
 • És l’encarregat sobretot de controlar l’aforament.
 • És l’encarregat de controlar totes portes i finestres del local.
 1. Control d’accés a empreses o establiments.
 • En el control d’accés a empreses, polígons, establiments, etc., la tasca més important és la de donar entrada i sortida a les persones que hagin d’accedir al lloc.
 • El controlador és el responsable de la supervisió del recinte.

Diferències amb el Vigilant de Seguretat

 • El Controlador d’accessos té funcions diferents del personal de seguretat privada. Són més funcions auxiliars, d’informació, de comprovació d’instal·lacions, de control d’entrades i sortides de personal o públic, de visites i sobretot de control d’aforament.
 • El vigilant pot identificar, el controlador no.
 • El vigilant pot escorcollar, el controlador no.

On poden realitzar treballs els controladors d’accés?

 • Empreses
 • Comunitats de propietaris
 • Apartaments
 • Polígons tancats
 • Hotels
 • Locals
 • Botigues
 • Col·legis
 • Esdeveniments esportius
 • Espectacles públics
 • Discoteques
 • Locals d’oci