Cada dia són més demandats els denominats serveis auxiliars. El seu objectiu és proporcionar atenció especialitzada de professionals i experts posats a disposició d’altres empreses, de conjunts residencials o negocis davant d’imprevistos, substitucions o augment de personal entre altres funcions.

A on m’he de dirigir per contractar serveis auxiliars?

Wolf Control és una empresa especialitzada en serveis auxiliars, que constitueix una gran opció per a tu. Es caracteritza per la gestió més rendible de diversos tipus de serveis per a empreses i companyies en el mercat. La seva capacitat en el ram és àmplia i els serveis auxiliars que ofereix, per la teva seguretat i la de la teva empresa, estan orientats en el següent:

  • Conserges
  • Telefonistes
  • Jardiners
  • Hostesses
  • Xofers
  • Recepcionistes

De la mateixa manera, Wolf Control compta amb l’àmplia experiència del professional Auxiliar de Serveis per a executar diferents funcions, serveis per a empreses i solucionar els problemes dels clients.

El personal rebrà la formació adequada per obtenir l’èxit en la seva encomanat i disposarà de mitjans tècnics perquè el servei sigui el més efectiu possible.

L’empresa Wolf Control, està dirigida per persones amb anys d’experiència en el sector serveis. En definitiva, recórrer als serveis auxiliars que ofereix Wolf Control és deixar la teva empresa en mans expertes.

Altres dels serveis que ofereix Wolf Control són els serveis de vigilància i seguretat a través de “SEGURINCAT”, amb l’ampli staff de professionals en el sector. Amb això, estaràs segur de complir la funció que per llei correspon o simplement disposar dels serveis d’un Vigilant de Seguretat degudament habilitat.

Addicionalment, podem incorporar serveis al nostre negoci de control d’accés amb personal especialista en el control d’accés degudament titulats, entre d’altres:

  • Control d’accessos d’esdeveniments esportius i espectacles públics.
  • Control en accés a instal·lacions industrials.
  • Control d’accessos en festes, bars, locals musicals i establiments destinats a l’oci en general.