Quina és la funció del personal de control d'accés?

Una persona que estigui a càrrec del control d'accés d'un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle, és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l'entrada…