Quins són els estudis que es sol·liciten per a ser Vigilant de Seguretat?

Per poder ser vigilant de seguretat i treballar en el sector de la seguretat privada, s'han de complir una sèrie de requisits que s'ajustin al perfil i al compliment de les lleis actuals en matèria de seguretat. Requisits per ser vigilant…

La importància d'una bona desinfecció i neteja per evitar el COVID19

Davant de la pandèmia causada pel nou coronavirus, cal conèixer quina és la importància d'una bona desinfecció i neteja per evitar la Covid-19 que ha cobrat milions de vides al món. Neteja i desinfecció per evitar la Covid-19 Diverses…

En què consisteixen els serveis auxiliars?

Cada dia són més demandats els denominats serveis auxiliars. El seu objectiu és proporcionar atenció especialitzada de professionals i experts posats a disposició d'altres empreses, de conjunts residencials o negocis davant d'imprevistos,…

Funcions que ha de complir un Vigilant de Seguretat

Són moltes les funcions que ha de complir un vigilant de seguretat, encara que és important saber que estan definides a través del Reial decret 2364/1994, el qual va ser modificat l'any 2014 i apareixen publicades en el Boletín Oficial del…

Quina és la funció del personal de control d'accés?

Una persona que estigui a càrrec del control d'accés d'un esdeveniment, empresa, establiment, sala de festes, discoteca o espectacle és aquell encarregat de vetllar pel correcte funcionament del recinte com a tal, així com controlar l'entrada…